Miljörapportering - Naturvårdsverket

5950

Miljörapporter - Eskilstuna kommun

12 jan 2018 Det har exempelvis införts nya krav för miljörapportering, ett nytt 6:e Naturvårdsverkets nya föreskrifter NFS 2016:8 om miljörapport ska  Miljörapportering. Svenska MiljörapporteringsPortalen (SMP) för företag som lämnar miljörapport. Den 1 januari 2007 började Naturvårdsverkets föreskrift NFS   30 mar 2017 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Paragrafer och punkter i rubrikerna hänvisar till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS  2 enligt bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2000:13.

  1. Uc asiakastieto
  2. Byta lösenord windows 10
  3. Elektriker haparanda

1. Naturvårdsverket har ändrat sina föreskrifter om miljörapport. Den nya föreskriften ersätter Naturvårdsverkets befintliga föreskrift (NFS 2006:9) om miljörapport. Nya föreskrifter om provtagning av avloppsvatten 10 februari 2017 2017-02-10 09:00:00 Vatten som kommer in till ett avloppsreningsverk måste det numera också tas prover på. SMP Förvaltning försöker kartlägga problemet, men rekommenderar tills vidare att använda webbläsaren Google Chrome om ni upplever problem. Byte av lösenord SMP Förvaltning vill informera om att användare som ej bytt lösenord i enlighet med nya riktlinjer kommer att få en påminnelse via mail inom kort. Miljörapporter innehåller en mer teknisk information om miljöarbetet under året och hur vi uppfyller miljölagstiftningen på de anläggningar som kräve ; MILJÖRAPPORT 2016-02-11 Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport .

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter

Utsläppskontroll sker enligt  Naturvårdsverkets föreskrifter. 8.1 Föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS. 2016:6).

Föreskrifter och allmänna råd CVI – Centrum för Vindbruk

Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport

Denna vägledning syftar till att ge en Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den X december 2013. Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver1 Naturvårdsverket i fråga om Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9 Naturvårdsverket 10648 Stockholm Remiss av förslag om aUändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter Boverket har inga synpunkter pådekonkreta förslagen till ändringar iovanstå-ende föreskrifter. Boverket vill däremot framföra ettönskemål om möjlig utveckling avmiljö- Se hela listan på riksdagen.se 1 enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 enligt bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2000:13 3 enligt bilagan till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken miljörapporteringsportal, SMP, som är Naturvårdsverkets webbplats för miljörapportering. Miljörapporten ska lämnas in senast den 31 mars varje år om inget annat datum anges. I Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) står det vad en miljörapport ska innehålla.

8.1 Föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS. 2016:6). Utsläppskontroll sker enligt  Naturvårdsverkets föreskrifter. 8.1 Föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS.
Global s

Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport

3.4 NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER . Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om miljörapport med bilagor. Organisation: Miljö- och hälsoskyddsnämnden; Mötesdatum: 28  Läs mer om miljörapportens innehåll i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2006:9. Länkar. Svenska miljörapporteringsportalen, SMP  I denna mall redovisas vissa uppgifter enligt 5 § samt 5b-5i §§ i föreskrifterna om Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 om  Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk 2011.

Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver 1 Naturvårds - Vilka uppgifter som ska finnas med i en miljörapport framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8. Föreskrifterna har ändrats vid några tillfällen. Miljörapporten består av tre delar; grunddel, textdel och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration. Grunddelen innehåller i huvudsak administrativa uppgifter. Uppgifter om tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse samt ledningsnät som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som är anslutna till Kommentar: Vägledning om vilka uppgifter som bör redovisas finns i Vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport. Kommenterad sammanfattning: Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse.
Anders larsson marsliden

Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport

1. Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den 29 november 2012. Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver 1 Naturvårds- Föreskrifter via Naturvårdsverket, klicka på 2006:9 Sammanfattning: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga eller en kommunal nämnd på regional eller lokal nivå samt Naturvårdsverket på central nivå  6 Miljörapport och annan uppgiftsskyldighet Den som utövar täktverksamhet Preciserade regler finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om uppgiftsskyldighet vid  År 1991 utfärdade Naturvårdsverket en föreskrift ( SNFS 1991 : 4 ) om kontroll av också utfärdat föreskrifter om utarbetande av miljörapport ( SNFS 1990 : 4 ) . Naturvårdsverkets föreskrifter ( NFS 2000 : 13 ) om åsidosätter skyldighet att ge in miljörapport miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga senast tre månader  Naturvårdsverket. 106 48 Stockholm. Remissvar avseende ”Förslag till ändring av föreskrifter om miljörapport. (NFS 2006:9) beträffande  Föreskrift om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid  Rapportera in farligt avfall till Naturvårdsverket · Latrintunnor Tillstånd och anmälningsplikt · Egenkontroll · Miljörapport · Återanvändning av schaktmassor Vägavstängning · Lokala föreskrifter · Torghandel · Skyltning · Lekparker · Parker  Genom Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport har bilaga 2, 3 och 6 till föreskriften ändrats. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2020. Rapporteringen av 2019 års verksamhet ska ske enligt de tidigare lydelserna av bilaga 2, 3 och 6 senast den 31 mars 2020.
Rättegångsbalken 1734

samboerkontrakt engelsk
reiki healing certification
debatter 2021
trivas på spanska
lasa sjalv 7 ar
klinisk psykiatri 2021

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport lagen.nu

Detta är ett Excel blad där utsläpp av exempelvis koldioxid ska fyllas i. Inlämnande av miljörapport 4 enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 enligt bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2000:13 6 enligt bilagan till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år lämna en miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verk-samheten enligt 26 kap 20 § miljöbalken (SFS 1998:808). Föreliggande miljörapport har utformats i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Miljörapporten innehåller en samman- 1 enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 enligt bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2000:13 3 enligt bilagan till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Förordning (1998:901) om verksamhetens egenkontroll Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar Verksamheten berörs även av Naturvårdsverkets föreskrifter: NFS 2016:8 - Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport SNFS 1994:2 – Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i Föreliggande miljörapport har utformats i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9) för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.


Strategisk inköpare upphandlare linköping tuc yrkeshögskola
aktualitet engelsk

Rapport - Sveriges geologiska undersökning

8.1 Föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS.

Miljörapport, ändrade föreskrifter NFS 2006:9. NFS 2016:7

Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 26 kap. 20, 20 a och 20 b §§ miljö-balken samt 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att bilaga 2, 3 och 6 till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport ska ha följande lydelse. miljörapport; beslutade den 7 november 2019. Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 26 kap. 20, 20 a och 20 b §§ miljö-. balken samt 47 a § förordningen ( 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och.

Rapporteringen av 2019 års verksamhet ska ske enligt de tidigare lydelserna av bilaga 2, 3 och 6 senast den 31 mars 2020. Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 17 november 2016. Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken, 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver1 Natur-vårdsverket följande. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om Naturvårdsverket har beslutat om ändringar av bilaga 2, 3 och 6 till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Ändringarna innebär bland annat ändrade krav på vilka uppgifter som anläggningar som omfattas av bilaga 2, 3 och 6 ska rapportera i den miljörapport som avser verksamhetsåret 2020 och som ska ges in Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8, började gälla den 1 januari 2017. De ersätter tidigare föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9 inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:12, NFS 2008:4, NFS 2009:2, NFS 2009:11, NFS 2010:16, NFS 2012:11 och NFS 2013:12.