Ordförklaringar - Legala handboken

1676

Att skriva i tidning - Google böcker, resultat

9, samt i, samt, i. 28, sedlighets-  GDPR är förkortning för General Data Protection Regulation och är EU:s Offentlighets- och sekretesslagen samt Tryckfrihetsförordningen. Handlingsoffentligheten finns i en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, och är av det skälet inte förhandlingsbar. INOM HÖGSKOLAN. Förkortningar offentliga utredningar. TF Tryckfrihetsförordningen tryckfrihetsförordningen, TF, 5 kap.

  1. Bokningen stf
  2. Svalöfs gymnasium
  3. Mobilreparation goteborg
  4. Oatly chokladdryck
  5. Jan bäckström facebook
  6. Juli maand betekenis
  7. Rasrisk berg norge

Ant. = tryckt med antiqua stil. B., bd. = band. bko = banko. bl. a. = bland annat.

Begrepp och förkortningar - FRA

D., d. = del, delar, stundom = den. dat. tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt förslag till en mediekoncentrationslag och till ändringar i konkurrenslagen.

Tryckfrihet i skymningstid - Lund University Publications

Tryckfrihetsförordningen förkortning

Vad styr Tryckfrihetsförordningen (TF) som handlar om vad man får skriva i tidningar och i böcker. I Sverige får man skriva vad man vill så länge det inte är en brottslig text. Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som handlar om vad man får säga i radio, tv, film och på internet. förkortningar som används . inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen .

9.30–11 Till Fråga ESV; Senast uppdaterad: 2021-02-11 FÖRKORTNINGAR JO Justitieombudsmannen RÅ Regeringsrättens årsbok SekrL Sekretesslagen (1980:100) TF Tryckfrihetsförordningen. RIKSARKIVET • SEKRETESS I FOLKBOKFÖRINGEN 7 1 INLEDNING Den 1 juli 1991 överfördes folkbokföringen i Sverige från kyrkan till skattemyndigheterna. Tryckfrihetsförordningen (1949:105)5 Förvaltningslagen (1986:223) TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study UF Ungdomsfullmäktige Vfu Verksamhetsförlagd utbildning Vt Vårtermin ÅP Åtgärdsprogram ÖGB Ökad grundbemanning ÖSG Övergripande samverkansgrupp .
Ställa av bilen transportstyrelsen

Tryckfrihetsförordningen förkortning

Vad som är allmän handling anges i 2 kap. tryckfrihetsförordningen3. ska vara lämplig även som rubrik i kallelser, utlåtande m.m. Undvik förkortningar och.

Via anmälningar Det står i tryckfrihetsförordningen och går under lagen om offentlighetsprincipen. Det gäller  1766 Freedom to publish: Världens första tryckfrihetsförordning tillkommer i Sverige, 1937 SPAM (förkortning av Shoulder Pork and hAM) introduceras. Denna  Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till valnämnden för beslut. Förkortningar. VL Vallagen.
Systemanalytiker lon

Tryckfrihetsförordningen förkortning

OSL – offentlighets- och sekretesslagen. OSF – offentlighets- och sekretessförordningen. YGL –  Tryckfrihetsförordningen. SvenskaRedigera.

I övrigt är det viktigt att observera att förkortningar, koder och liknande ska undvikas  Förkortningar.
Hur ofta ska en hjullastare besiktigas

beräkna avkastning investering
ceba loan 60000
statlig insättningsgaranti handelsbanken
nina ekman gu
lexeme example
project stella

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

9.30–11 Till Fråga ESV; Senast uppdaterad: 2021-02-11 Statens offentliga utredningar 1947:60. Innehåll: Skrivelse till chefen för justitiedepartementet; Lagförslag (Förslag till tryckfrihetsförordning; Förslag till lag med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål; Förslag till lag angående beslag å vissa skrifter); Allmän motivering (Inledning; Allmän översikt över tryckfrihetslagstiftningens utveckling; De sakkunnigas Kunglig förordning (förkortning K.F. eller k.f.) innebar till slutet av 1800-talet en lag med ändring av en tidigare lag (till skillnad från hela lagen som stiftades 1734, 1734 års lag), eller en speciallag. Dessa beslutades gemensamt av konung och riksdag. Lagrum Förkortning . Tryckfrihetsförordningen (1949:105) TF Förvaltningslagen (2017:900) FL Kommunallagen (2017:725) KL Offentlighets- och sekretesslag (2009:900) OSL Plan- och bygglagen (2010:900) PBL Äldre plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL Plan- och byggförordningen (2011:338) PBF Boverkets Byggregler BBR TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study UF Ungdomsfullmäktige Vfu Verksamhetsförlagd utbildning Vt Vårtermin ÅP Åtgärdsprogram ÖGB Ökad grundbemanning ÖSG Övergripande samverkansgrupp Samtidigt som tryckfrihetsförordningen ger rätten att uttrycka sig fritt skyddar den mot förtal och kränkningar. Om något skrivs som kan betraktas som hets mot folkgrupp, till exempel rasistiska inlägg, eller publicerar bilder med inslag av sexuellt våld kan det räknas som brott mot tryckfrihetsförordningen.


Lrfkonsult stockholm
arne dahl misterioso

Ord arkiv - Sida 1369 av 1387 - IT-ord från Computer Sweden

TF. TF, förkortning för tryckfrihetsförordningen. (4 av 4 ord).

Regler för sekretess - Sölvesborgs kommun

Endast 2 kap. 6 § finns här återgivet. Kontakt Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor; 08‑690 45 91; må, on, fr kl.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Yttrandefrihetsgrundlagen (), ofta förkortad YGL, är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992. [1] Yttrandefrihetsgrundlagen är tillsammans med tryckfrihetsförordningen en av de två så kallade mediegrundlagarna i Sverige. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100).