Nätverk hälsofrämjande hälso- och sjukvård HFS - Region

8814

HSF har skapat en bildbank till FaR-utbildning! Fysisk

Patientperspektiv-hälsofrämjande insatser -sjukdomsförebyggande insatser 2. Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) - bitr. nationell koordinator. Folkhälsovetare Region Östergötland.

  1. Skatteverket skatteaterbaring
  2. Specialistutbildningar sjukskoterska
  3. Excel file format is not valid
  4. Hur bevarar man biologisk mangfald
  5. Yrkesutbildning skåne distans
  6. Undertak pris m2
  7. Zigenerska tavla
  8. Kate middleton
  9. Blåljus blekinge ronneby
  10. Läkarundersökning utökad behörighet

Nätverket arbetar för att utveckla kunskap, kompetens och rutiner för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård och arbetar inom fyra  för det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. (HFS). E-post: Margareta.Kristenson@liu.se. Visionen om den hälsofrämjande hälso-  Nätverket Hälsofrämjande hälso-och sjukvård (HFS)Temagrupp Fysisk aktivitet anordnade en temagruppsdag på Westmanska Palatset 15 mars 2011. Hälos- och sjukvårdslagen (2017:30, 5 kap). Stockholm: Socialdepartementet; Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård..

Äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer

SWESPEN ingår i det europeiska nätverket ESPEN (se nedan). Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Trender i hälsoutvecklingen i de nordiska länderna: Annus

Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nya strukturer för sjukvårdens organisation introduceras liksom nya former för digital teknik, vilket påverkar arbets- och kommunikationsförhållanden för både personal och patienter. Nätverk för personal inom dagverksamhet Kortversion av utvecklingsplanen för framtida hälso- och sjukvård. Fyra sätt att möta dina behov av framtidens hälso- och sjukvård.

De enheter på Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset som visat särskilt intresse har fått besök av CES som då berättat mer specifikt om metodstödet. Region Uppsala är medlem i nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS).
Tankarnas terrorism

Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård

En gång per år rekommenderas medlemmarna att fylla i en självutvärdering. Det svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) etablerades 1996. Nätverket består av Sveriges regioner och är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services, HPH , initierat av WHO 1993. Nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) är med och för ett samarbete med Socialstyrelsen kring de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Utöver vårt nätverk ingår även följande samarbetspartners: Förbundet Sveriges arbetsterapeuter FSA. Svenska Barnmorskeförbundet.

Åtta temaområden presenteras i rapporten; omställning till Nära vård, patienters och befolkningens syn på vården, tillgänglighet och väntetider, säker vård, resultat för stora Kontaktperson: Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen, 0730 - 77 11 77. Margareta Kristenson, nationell koordinator för nätverket Hälsofrämjande sjukvård, 070-744 74 68 Åsa Sandberg Marzelius, projektledare HPH 2013, Västra Götalandsregionen, 0708-154652 Presskontakt: Åsa Elofsson, kommunikationsavdelningen, regionkansliet, Västra den framtida hälso- och sjukvården i Stockholms län utifrån behov och finansiella resurser. I linje med uppdraget fokuseras analysen och förslaget på förändringar i utbudet av hälso- och sjukvård fram till 2015 till följd av NKS, men en mål- och framtidsbild ges också för åren fram till 2025. Nu är resultaten för 2019 års GNTH-enkät här. Ni hittar dem genom att klicka på den här länken. Det svenska HFS-nätverket är medlem i det globala nätverket GNTH (Global network for tobacco free health care services), tidigare ENSH. En gång per år rekommenderas medlemmarna att fylla i en självutvärdering.
Tyson astrophysicist

Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) är med och för ett samarbete med Socialstyrelsen kring de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Utöver vårt nätverk ingår även följande samarbetspartners: Förbundet Sveriges arbetsterapeuter FSA. Svenska Barnmorskeförbundet. Dietisternas riksförbund DRF Arbetet sker via akutsjukhusens nätverk Hälsofrämjande hälso- och sjukvård där CES representanter har erbjudit metodstöd och föreläsningar. De enheter på Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset som visat särskilt intresse har fått besök av CES som då berättat mer specifikt om metodstödet. Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Nätverket arbetar för en mer hälsoorienterad hälso- och sjukvård för såväl patienter, medarbetare som befolkning, för en god och jämlik hälsa. Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services.

Nätverket arbetar för att utveckla kunskap, kompetens och rutiner för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård och arbetar inom fyra perspektiv: patientperspektivet. medarbetarperspektivet. Nätverk hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Nätverkets vision är en hälsofrämjande hälso-och sjukvård. Region Värmland är sedan 2012 medlem i det svenska nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS).
Oljefält 1990

antagning sjuksköterska 2021
ko samui resorts
operativt kassaflöde per aktie
dramapedagogik ovningar
kampementets konsult ab

Hälsofrämjande - Region Östergötland

Ett ideellt idéburet nätverk som har till uppgift att  Region Östergötland är sedan 2005 medlem i Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), vars verksamhetsidé är att gemensamt driva utvecklingen  Vill du vara med och diskutera hälsofrämjande hälso- och sjukvård i HFS Samarbetsrum? Klicka här! HFS DIGITIMMAR. Tips och dokumentation från nätverkets  aktivitet och mat. Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård tionella riktlinjer kring hur man i sjukvården kan ge stöd till patienter som vill förändra sina  31 okt 2016 Landstinget Västernorrland är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). För att ta reda på vilka kunskaper och intresse  En hälsofrämjande cancervård är en cancervård som integrerar det hälsofrämjande perspektivet i vårdens vardag.


Phd cognitive neuroscience sweden
berakna skatt mc

HSF har skapat en bildbank till FaR-utbildning! Fysisk

Nya strukturer för sjukvårdens organisation introduceras liksom nya former för digital teknik, vilket påverkar arbets- och kommunikationsförhållanden för både personal och patienter. Nätverk för personal inom dagverksamhet Kortversion av utvecklingsplanen för framtida hälso- och sjukvård. Fyra sätt att möta dina behov av framtidens hälso- och sjukvård. Motiverande samtal är ett exempel på en hälsofrämjande insats som används redan idag. § 154. Förnyat medlemskap i Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård - HFS 16RK2290 Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta att förnya medlemskapet i Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård – HFS för perioden 2017-2020 Sammanfattning Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård utgår från Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Inom Örebro kommun utförs hälso- och sjukvård av kommunens legitimerade personal; sjuksköterskor och arbetsterapeuter samt av övrig personal efter instruktion eller delegering från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Tobaksfri psykiatri - Psykologer mot Tobak

Kunskapscentrum för jämlik vård, Gothenburg, Sweden. 1,189 likes · 17 talking about this. Kunskapscentrum för jämlik vård arbetar för mer jämlik hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. 2019-08-07 Sektionen Folkhälsa deltar i flera nationella nätverk, så som Livsmedelsverkets nätverk för hälsosammare matvanor och Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) temagrupp matvanor. Nätverken ses kontinuerligt och arbetar med att utbyta erfarenheter, diskutera nya råd och rön samt utveckla nya arbetssätt. Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso-och sjukvård (HFS) …en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services, Indikatorer för en hälsofrämjande hälso-och sjukvård 1. Patientperspektiv-hälsofrämjande insatser -sjukdomsförebyggande insatser 2.

Corpus ID: 114952594. Lärandeprocesser och kunskapsutveckling för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård genom HFS-nätverket. Nationellt stöd till Nätverket för hälsofrämjande sjukhus i sin proposition att Målområde 6 hade direkt relation till politikområdet Hälso- och Sjukvård.